Naši sponzoři


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída  Naši sponzoři

V této rubrice bychom rádi veřejně poděkovali našim sponzorům za finanční,
materiální a jiné dary, které napomohly k lepšímu zajištění pobytů a školních akcí a vybavení školy.
                 Této pomoci si velice vážíme!  Věříme, že se najde více takto štědrých lidiček.           

 Mgr. Renata Opočenská


Ve dnech od 14.6. do 18.6. 2021 proběhl ozdravný pobyt žáků 4. a 5. třídy na Benecku.
Celý pobyt byl prosluněný a to doslova , nejen díky sponzorským darům,
za které bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat. Jedná se o:
ZŠ Aloise Klára Úštěk - příspěvek na dopravu
Finanční příspěvek - p. L. Votýpka, p. L. Trembač, p. A Křečková, p. P. Kasperová, p. M. Doležal,
Věcné dary - p. Z. Verová, p. K Junková, p. M. Novotná, p. P. Kubínová, p. J. Radoušová, p. J Beranová, p. H Pavlová, p. K. Křiklavová, p. M. Heráková, p. R. Knothová, p. L. Froňková, p. T. Fišerová, p. R. Musilová, p. Phuong ho Van, p. V. Gruntová, p. K. Víchová, p. A. Kučerová

       

 

 


Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří v nelehké době poskytli naší škole materiální pomoc. Velice si této pomoci ceníme a jsme rádi, že se najdou lidé, kteří mají potřebu pomáhat. Moc děkujeme. Jedná se o:

Pana Mai Trong Tien – věnoval škole dezinfekční prostředky pro žáky a zaměstnance, prostředky na úklid – podlahy a dezinfekce povrchů, jednorázové utěrky a papírové ručníky.

Seskupení úštěckých švadlenek – zásoba roušek pro žáky celé školy. Ty máme určitě do zásoby i v případě dalších mimořádných opatření.

Město Úštěk – zásobníky na dezinfekci, náplně do zásobníků, roušky a respirátory pro zaměstnance.

Technický klub Litoměřice – štíty pro pedagogy.

                                                                                                                               ředitelka školy

 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům, kteří přispěli na letní tábor pro naše žáky.
Ten se konal ve Frýdštejně v Českém ráji, konkrétně v penzionu Sport (7/2020).

Moc děkujeme:

Paní Kopečkové za finanční příspěvek

Panu Doležalu za finanční příspěvek

Městu Úštěk za finanční příspěvek na dopravu

 

 

Velmi děkujeme všem štědrým sponzorům
za finanční i věcnou výpomoc při realizaci LVVZ v Peci pod Sněžkou  (leden 2020).
Velmi si toho vážíme.
Všem účastníkům se na horách líbilo smiley.

Město Úštěk – příspěvek na dopravu – polovina nákladů
 a na pobyt každého žáka 300,- Kč

Věcné dárky – Callebaut – belgická čokoláda, IIG groupe,
Mondi group a.s., Česká spořitelna, Lovochemie, TRCZ

 

Velmi děkujeme manželům Šťastných za sponzorský dar naší škole ve výši 20.000,- Kč,
které budou ve školním roce 2019/2020 použity na zakoupení školních pomůcek a zkvalitnění výuky.
  Moc děkujeme a vážíme si tohoto daru.
Mgr. Renata Opočenská, ředitelka školy

 

Velmi děkujeme všem štědrým sponzorům za finanční i věcnou výpomoc
při realizaci LVVZ v Peci pod Sněžkou (leden 2019).
Velmi si toho vážíme.

Město Úštěk – příspěvek na dopravu a na pobyt každého žáka
ZD Úštěk – finanční příspěvek
Věcné dárky – Mondi coating a.s., Mondi group a.s., IIG s.r.o., WIA s.r.o.

 

Velmi děkujeme zmíněným sponzorům,
kteří přispěli na ozdravný pobyt žáků 2. a 4. třídy v Dolním Maxově,
který proběhl v červnu 2018.

Jsou to:

Manželé Landovi, Hrnčířovi, Janošovi, Víchovi, Michálkovi,
paní Musilová, Javůrková, Kučabová, Klikačová, Šedivá, Knothová ,
pan Šťastný a pan Honzajk.
Velké díky smiley.

 

Velmi děkujeme za naše žáky sponzorům,
kteří podpořili pobyt žáků 3. a 5. třídy ve Starých Splavech.
Jsou to:
p.Trembač, slečna Lenka Froňková, firma TP PLUS CL, s.r.o., a paní Alena Straková.

Velmi děkujeme sponzorům, kteří přispěli finanční částkou na ozdravný pobyt žáků 1.a, 1.b a 6. třídy.
Velice si toho vážíme a jistě penízky pomohly.

P. Trembač, p. Votýpka, p. Kudrnová, p. Krňák, p. Hřeben, p. Beranová, p. Knothová, p. Vích, p. Hrozková,
p. Novotný, p. Papež, p. Verová, p. Abdelkader

Na tento pobyt věnovali sponzorský dar ve formě věcných dárků tito rodiče:

p. Musil, p. Junková, p. Strömingerová, p. Javůrková, p. Kozáková, p. Lepšíková, p. Plavcová, p. Křiklavová, p. Gruntová, p. Kučerová, p. Kubínová, p. Radoušová, p. Beranová, p. Abdelkader, p. Verová.

Děkujeme.

 

Ve dnech od 21. do 27. ledna 2018 proběhl LVVZ v Peci pod Sněžkou.
Ráda bych tímto poděkovala všem přispěvovatelům a dárcům, protože tímto počinem tak snížili celkovou částku na výcvik a pomohli především rodičům toto finančně lépe zvládnout. Velmi děkujeme – Městu Úštěk, které přispělo 50% na dopravu a třemi sty korunami na každého žáka, Zemědělské družstvo Úštěk přispělo 5.000,- Kč, pan Vladimír Hrnčíř 2.000,- Kč, věcné dárky od České spořitelny prostřednictvím paní P. Malivánkové a dále od firmy IIG GRUPPE.

                                                       Mgr.Renata Opočenská

 

 

Na letní tábor uspořádaný v měsíci červenec jsme obdrželi finanční dary od těchto dárců: Potraviny u Křečka, Haris s.r.o. Polepy, Miloš Doležal, Lékárna Úštěk. Moc děkujeme a věříme, že tyto příspěvky pomůžou zpříjemnit pobyt žáků na letním táboře v Roudném.

Mgr. Renata Opočenská

Děkujeme za věcný dar ve výši 3.000 Kč od paní Stanislavy Musilové, která škole přispěla formou papírenského zboží.

Mgr. Renata Opočenská

Na ozdravný pobyt žáků 4. a 2. třídy jsme obdrželi finanční dar od pana Vladimíra Hrnčíře ve výši 2.000 Kč. Moc děkujeme.

Mgr. Renata Opočenská

Na mimoškolní činnost 6. třídy věnoval pan Vladimír Hrnčíř finanční dar ve výši  1.000 Kč. Velmi děkujeme.

Mgr. Renata Opočenská

 

Velmi děkuji za všechny žáky i pedagogy panu Antonínu Šťastnému za sponzorský dar pro naši školu a to ve výši 25.000 Kč. Takto velký sponzorský dar jsme získali za dobu, kterou jsem strávila na této škole, poprvé. Jsme rádi, že jsme mohli za tyto finance pořídit příslušenství k interaktivní tabuli, která bude sloužit ke zpestření výuky ve 3. třídě. Ještě jednou velmi děkujeme.

Mgr. Renata Opočenská

 

                                   

Ve dnech od 22. do 28. ledna 2017 proběhl LVVZ v Peci pod Sněžkou. Jako každým rokem, tak i v letošním roce nám na tuto akci přispěli tito sponzoři, kterým chceme velmi poděkovat.

finanční příspěvek – Zemědělské družstvo Úštěk, Město Úštěk a pan Hrnčíř.heart

věcné dárky – paní Malivánková za Českou spořitelnu, pan Ondřej Elísek a paní Pavla Forethová.heart

Všem účastníkům LVVZ se pobyt na horách velmi a velmi líbil, sněhové podmínky byly ideální.
Více informací naleznete v odkaze aktivity školy.

                                                           Mgr. Renata Opočenská

 

 

 

 

Velmi děkujeme paní Křečkové za odvoz žáků na slavnostní vyhlašování sportovní soutěže Hejtmanův pohár (12. září 2016). Ceníme si toho a věříme, že takto vstřícné rodiče či prarodiče budeme mít v tomto školním roce.

 

Na mimoškolní činnost žáků / soutěže, projekty, ozdravné pobyty/:
pro 2., 3., 4.a, 4.b, 5. třídu – pan Hrnčíř.
heartVelmi děkujeme za laskavé srdce a příspěvky pro všechny žáky 1. stupně. heart

 

Ozdravný pobyt 4.a, 4.b a 2. třídy v Janově nad Nisou  (13.6. – 17.6. 2016)
Našimi sponzory jsou: Hrnčířovi, p. Šťastná, Víchovi, Javůrkovi, p. Plavcová, p. Duchoň, Bendovi, p. Knothová, Kuttovi, p. Doležal, Křečkovi, p. Landová
Věcnými dárky přispěli: p. Musil, Randáčkovi, Chmelíkovi, p. Kukalová, Javůrkovi, Kuttovi, IIG Gruppe (p. Kozáková), p. Knothová, p. Šedivá, Lepšíkovi
Velmi děkujeme za  všechny  finanční dary, vždy najdou uplatnění a zpestří mimoškolní činnost našich žáků.

 

LVVZ 2016 – v Peci pod Sněžkou
Velmi děkujeme za sponzorské příspěvky těmto přispěvovatelům:

finanční příspěvek na dopravu pro žáky – Město Úštěk
finanční příspěvek – Zemědělské družstvo Úštěk
finanční příspěvek – pan Hrnčíř
věcnými dary přispěly: paní Malivánková, Česká spořitelna Ústí nad Labem
paní Forethová, Kavárna CaféEspresso Litoměřice

LVVZ žáků 7. a 8. ročníku proběhl ve dnech od 10. do 16. ledna 2016.
Všem žákům se pobyt líbil a sněhové podmínky byly výborné.

 

 

22.06.2015 - 26.06.2015 - Ozdravný pobyt v Poslově Mlýnu v Doksech 
Velmi děkujeme za sponzorské dary ve formě finančního příspěvku 
- přispěli  pan Vladimír Hrnčíř, manželé Šarbochovi.

 

Na letní tábor v Roudném v Českém ráji, který se  konal v červenci 2015 přispěli:
Městský úřad v Úštěku, Potraviny U Křečka, Lékárna Úštěk. Velmi děkujeme!

01.06.2015 - 05.06.2015 - Ozdravný pobyt 1. třídy a 3. tříd ve Frýdštejně
Finančními dary přispěli - pan Leoš Trembač, pan František Kutta, pan Vladimír Hrnčíř, pan František Doležal,
paní Soňa Šťastná, paní Radka Musilová, paní M.Landová,
 Potraviny U Křečka, paní Francová, paní Javůrková,
paní Víchová, pan Benda, ZD Úštěk.
Věcnými dary přispěli - paní Kukalová, paní Kuttová, paní Křemenová, pan Musil,
paní Čermáková, paní Hájková, paní Chmelíková.
Velmi děkujeme!

 

V lednu 2015 se konal lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy v Peci pod Sněžkou, na který přispěli:
ZD Úštěk a MěÚ  Úštěk.
Velmi děkujeme!

 

Na letní  tábor DDM při ZŠ Aloise Klára Úštěk,
který  se konal v obci Roudný v Českém ráji ve dnech 30. 6. - 5. 7. 2014,
přispěl MěÚ Úštěk na dopravu.Velmi děkujeme!