Školní knihovna


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třídaUživatelem se může stát každý žák ZŠ Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace.
Při první návštěvě je žák seznámen s řádem knihovny.
Žáci jsou současně seznámeni s pravidly bezpečnosti při pobytu v prostorách školní knihovny.

 

Provozní řád školní knihovny

SEZNAM KNIH VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ