Perličky


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třídaPerličky z úštěckých školních lavic

(za léta působení nasbíral pan učitel Mgr.Vladislav Hofman)
 

- Zajíc se od divokého králíka liší tím, že zajíc má mládata a králík divoký nemá mládata.

- Kráva má žaludek desetkrát větší než je ona sama.

- Hmyzožravci mají řezáky a nemají je nazvané hlodáky a hlodavci mají hlodáky tak zvané řezáky jako např.zajíc.

- Křeček obecný se ničí tím, že udělá na polích velké množství škody.

- Hlodavci mají chrup, který vyčnívá z tlamy, hmyzožravci mají zuby, které nejsou vidět.

- Rejska rozeznáme od myši tím, že když zadupeme, tak umře. Nebo když klapne pastička na myši, tak se taky poleká a umře.

- Funkce lesa: Lesy zadržují vodní páry a tím se osvěžuje vzduch při páření.

- V Potiské nížině se pasou skoty.

- Ropa se těží v Bratislavě, kde vychází na povrch z ropovodu.

- V Potiské nížině se chová živočišná výroba.

- Přírodní hedvábí je tkanina, ve které se zavrtává larva bource morušového.

- Význam včely medonosné je, že piluje stromy a vyrábí med.

- Bourec morušový má význam, že se z něj dělá hedvábí.

- Včely žijí v úlech. Matka klade vajíčka, ze kterých se za tři týdny vylíhnou turci a dělnice.

- Muslimové jsou lidé, kteří věří v Muslima.

- Voda se získává z kohoutku.

- Nejúrodnější nížinou Jugoslávie je Vojvodina, kde se pěstuje hodně koz.

- Chlapci z deváté třídy ohradili zahradu pletivem, aby neožírali mladé stromky.

- Zila tam lejna vodního ptactva.

- V tundře je chladno, nebot se tam pěstují mechy a lišejníky.

- Jednou z odrůd křemene je růženec.

- Opočlověk si neuměl sám skoro nic vyrobit, protože měl malý mozek.

- Řekové měli náboženství dobytek.

- Řekové měli knihy na náboženství, učili se z nich a modlili se, aby jim bůh dal lepší živobytí.

- Řekové zakládali osady ve Francii, Itálii a na Cecílii.

- Divoká zvířata v Austrálii se jmenují např.koza divoká.

- Římský vojevůdce se nazýval Chcípijo.

- Pračlověk měl pazoury, z kterých vyráběl pěstní klíny.

- Rozdíl mezi krystalovaným nerostem a krystalickým agragátem je ten, že krystalovaný nerost je vidět, krystalický agragát vidět není.

- V Polsku se těží zinkové rudy a sýry.

- Nejúrodnější moravskou nížinou je Hovnomoravský úval.

- Tchoř zapáchá, protože má v sobě takovou jako lihovinu.

- Šelmy kočkovité jsou: lev, tygr, pardál, levhard a leopold.

- Proti psu se kočka brání tím, že prská a drápama mrská.

- Čím je maminka? Sím maminka je dojnice na státním statku.

- Staří Egypťané postřikovali mrtvoly takovými postřiky, aby je nesežrali červy.

- Nejdůležitější železnou rudou je magnetovec a kremel.

- Za Perikla dostávali chudí lidé vstupenky do kina.

- Bakteriím se dřív říkalo, když nebyly ty mikroskopy a byly nějaké nemoci, po kterých lidé umírali, že je to mor. Chráníme se proti tomu tetováním.

- Kapr dýchá játrami.

- Přední část sítnice v oku se nazývá rohožka.

- Slováci žijí na pravé straně mapy.

- Gladiátoři byli v Římě otroci, kteří bojovali proti šelmám nebo proti sobě v harémě.

- Vyběhl žák VI.třídy z ordinace školní lékařky a na celé kolo volá: "Kuci, vona mi řekla, že už je ze               mě muž!"

- Omluvenka v ŽK: Alena musela jet do porodnice, já již nemohu, tak tam vezla věci nevěstě.

- Nemohla jít na branné cvičení, pes jí sežral buřty.

- Jiří Poděbradský měl v našich dějinách funkci:byl českým králem.

- V bitvě u Maratónu bojovali Maratónové proti Řekům.

- Samice prasete divokého se jmenuje tchýně.

- Míry žížaly: když spala, tak měla 7.5 cm a když se vzbudila, tak měla 10 až 11 cm.

- Žížala může dorůst do délky, když jí část odpadne.

- Regenerace je když nějakého živočicha rozřežeme na kousky, tak se ujme.

- Jirka nemohl včéra přijít do školy, protože šel s kozou ke kozlovi.

- Dva protilehlé poledníky se jmenují polednice.

- Kyslík chytáme dnem dolů.

- Významné průmyslové město je Franfurkt nad Mohamedem.

- Netopýr je drobný samec.

- V Čechách je Čech, Na Moravě Moravan, ve Finsku Finec a na Kubě Kuba.

- Vědečtí socialisté byli bratři Veverkové.

- Kalich se stal symbolem husitů, protože husité měli rádi víno.

- Jan Hus byl redaktor na Karlově univerzitě.

- Jan Hus byl v Kostnici upálen hrdinskou smrtí.

- Prosím, aby byla Eva omluvena 24.1. jelikož měla vši.

- Jan Žižka byl vojevůdce a vedl husy do bojů.

- Opočlověk měl nad očima velké oboční boltce.

- Výrok paní učitelky:"Vzala jsem si prověrky do postele a soused nemohl spát."

- Pralidé zahnali mamuta do díry a utloukli ho kamením. Proto žili v tlupách, aby toho mamuta snědli.

- JAn Hus - to je ten pán co ho vypálili.

- V klášterech žili měkkýši.

- Kazi se rozhodla jet na hrad, Bivoj uviděl tu svini, tak ji vzal za uši a hodil si jí na záda.

- Střední příčka je úsečka, která půlí úsečky, které protíná na dvě stejné úsečky.

- Žížala pomáhá v domácnosti kypřením půdy.

- Alkoholy obsahují látky, které z lidí dělají blbce.

- V Argentýně je hodně pastvin, takže se tam pěstuje maso.

- Tepelná inverze je když je u nás a na sídlišti mlha a na kopcích a na poště je hezky.

- Pavouk křížák tká pavučinu, aby mohl chytat hmyz a aby měl co dělat.

- Buňka má tvar šišatý, černě vybarvený.

- Divá Bára se mi líbí, protože je statná a má způsoby jako chlapec.

- Obyvatelstvo Ameriky: černoši, běloši a žlutoši.

- "Brambory" jsou cizí slovo, protože je přivezl Kolumbus.

- 4 hlavní světové strany: kapitalistické, socialistické a komunistické.

- Hmotnost pevných či kapalných těles zjišťujeme pomocí teploměrem.

- Prověrka žáka 6.c: Znám dva vembloudi a to je vembloud jednohrbí a vvouhrbí. Maj tu výhodu že se nepotí a vydrží asi tejden bez žradla a bez pití a vydrží tak dlouho protože pomalu tráví s tích dvou hrbů a když přijedou tak se jim tý hrby uplně plandají. Vembloudí chůze je dost nepohodlná protože jdou vobouma nohama dopředu a tak se kolíbá, některým lidem se až udělá špatně.Někteří lidé se už také uchránili když nemají vodu tak že propíchnou vembloudí žaludek a že tu vodu vypijí, ta voda je ale nedobrá.