100 let společně


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída
 

100 let společně

Součástí projektu 100 let společného stravování je celorepubliková soutěž 100 let společně určená pro základní a střední školy v ČR. V soutěži je kladen důraz na zlepšení vztahů a komunikace mezi strávníkem, školní jídelnou a školou. Tito tři jsou hlavními stavebními kameny fungování školních jídelen a jeden bez druhého by nemohl existovat. Je proto důležité, aby spolu uměli komunikovat a spolupracovat a zpříjemňovat si tak svůj každodenní život. 
Tito tři v soutěži spolupracují na plnění  tématických úkolů, které se vážou jak ke školní jídelně, tak k historii samotné.

Do této soutěže jsme se také zapojili. Ve spolupráci se Žákovským parlamentem, vedením školy a zaměstnanci školní jídelny jsme vytvořili tým, který bude postupně plnit zadané úkoly. Ty jsou vždy orientované na určité téma.

  1. úkol – Máme to na talíři už 100 let!     Více...

  2. úkol – Dědečku, vyprávěj!    Více...

  3. úkol – Dobroty našich babiček.   Více...

  4. úkol –  Barvy a vůně ve školní jídelně. Více...