Povinné informace


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třídaPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Úštěk, Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45

3. Organizační struktura

Základní škola
Školní družina (2 oddělení)
Školní jídelna
Dům dětí a mládeže

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace
PLA 11
Úštěk 411 45

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organizace
PLA 11
Úštěk 411 45

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec.

pondělí - pátek
8.00 - 15:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 416 795 456, ředitelka školy, zástupce ředitele školy, 736 613 489 ředitelka školy

Školní jídelna:  607 042 690 (vedoucí školní jídelny)

4.5 Adresa internetové stránky

www.zs-ustek.cz

4.6 Adresa podatelny

ZŠ A. Klára Úštěk
PLA 11
Úštěk 411 45

4.7 Adresa e-podatelny 

zs.ustek@wo.cz

4.8 Datová schránka

zggfqqd

Více...

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 194 305 784  kód banky:0600

6. IČO

46770038

7. Plátce z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací plán

Školní vzdělávací plán školní družiny

Školní vzdělávací plán DDM

Zpráva ČŠI

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2020

9. Žádosti o informace
Podání elektronicky
Prostřednictvím elektronické pošty: zs.ustek@wo.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS) zggfqqd
Podání písemně: na adresu sídla organizace                     
Poštou: Polské lidové armády 11, Úštěk-Českolipské Předměstí, 411 45, Úštěk
Osobně : v sídle organizace. Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem podání a podnětů
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.
Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Mgr. Renata Opočenská
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti výše uvedené (*), na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Postup při podání

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

13. Licenční smlouvy - Nejsou uzavřeny

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020