Sazka - olympijský víceboj


11.09.2021
Exkurze Praha

10.09.2021
Světluška

08.09.2021
Olympijský běh

06.09.2021
1. třída 

Naše škola s zapojila do tohoto sportovního projektu – soutěže. Chceme v žácích především probudit chuť sportovat a hýbat se.

Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého. 

Učitel s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvuje alespoň jednou za školní rok 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky dětí zaznamenává do adminu, aby dětem mohla být ve spolupráci se společností SportAnalytik zdarma vytvořena pohybová analýza, jejíž výsledky se objeví na Olympijských diplomech, které pro děti obdrží na konci školního roku. 

Zúčastnění žáci na konci školního roku obdrží Olympijský diplom, třídní učitel pak shrnutí aktivit třídy a průměrné výsledky na třídu.